KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

W Przedszkolu w Godzianowie w  roku szkolnym 2020/2021 jest realizowany projekt edukacyjny w obszarze priorytetowym -  zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej pt. "Czas na nową modę, szanujmy wodę!" dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt zadania to 17 172 zł, kwota dofinansowania wynosi 15 377 zł. W ramach realizowanego projektu zostanie nauczyciele przeprowadzą dla dzieci szereg zajęć mających na celu uświadomienie dzieciom, jak niezbędna do życia jest woda, i jak bardzo jej zasoby są ograniczone. Nauczyciele w sposób przystępny, poprzez zabawy dydaktyczne, pogadanki, zabawy badawcze oraz różnego rodzaju prace plastyczne przybliżą dzieciom tematykę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi. Część zajęć zostanie zorganizowanych na świeżym powietrzu, w przedszkolnym ogrodzie, w którym znajduje się już dofinansowana ze środków WFOŚiGW ekologiczna pracownia. Oprócz zajęć zorganizowanych w przedszkolu przez nauczycieli wychowania przedszkolnego przedszkolaki będą uczestniczyły w wycieczkach, których tematyka jest ściśle związana z ochroną wód, racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz rozbudzaniem u dzieci wrażliwości na piękno otaczającej, rodzimej przyrody. Oprócz wycieczek dzieci uczęszczające do przedszkola będą brały udział w licznych zajęciach stacjonarnych prowadzonych przez edukatorów z Ośrodka Działań Edukacyjnych "Źródła" w Łodzi oraz ze Świata Przygód - Edukacja Ekologiczna w Łodzi. Poprzez udział w tychże formach przedszkolaki zgłębią wiedzę  dotyczącą życia zwierząt w różnych wodnych ekosystemach, dowiedzą się ile na świecie jest wody słonej i słodkiej, czy dostęp do wody pitnej jest nieograniczony oraz w jaki sposób zwierzęta przystosowują się do życia w wodzie. Ponadto będą wykonywały wodne eksperymenty, co skłoni je zapewne do wielu refleksji na temat przydatności  wody, jej czystości, przesiąkalności oraz częstych jej niedoborów. Obok zajęć dydaktycznych zostaną przeprowadzone również konkursy rodzinne: literacko recytatorski "Woda do picia, woda do mycia, woda do życia", plastyczny na plakat pod nazwą " Czas na nową modę, szanujmy wodę!". Poza konkursami przedszkolaki wezmą udział w happeningu pod hasłem  "Woda do picia, woda do mycia, wodado życia", którego kolorowy korowód z transparentami głoszący hasła ekologiczne przejdzie ulicami Godzianowa. Oprócz tych działań nauczyciele przygotują wspólnie z dziećmi przedstawienie teatralne "Historia kropelki". Zakończenie realizacji projektu zostanie zwieńczone piknikiem rodzinnym podczas którego zostanie rodzicom przedstawiona prezentacja multimedialna z działań proekologicznych podejmowanych przez przedszkolaki w trakcie realizacji projektu.

GODZIANOBUDKA

15.04.2021

GODZIANOBUDKA

15.04.2021

Przedszkole w Godzianowie w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne ekopracownie” otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinansowanie zadania: utworzenie punktu dydaktycznego pn. „GODZIANOBUDKA” przy P...